پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

 

پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن در سال 1379 به منظور گسترش آموزش دانش آموزان ابتدایی و استفاده از تجارب آموزشی تاسیس گردید. ایده اولیه تاسیس مدرسه، ارائه روشی نوین آموزشی با رویکرد جدید جهت ایجاد تفکر و همچنین  آموزش مهارت زندگی است.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی فروغ بهمن | آغاز سال تحصیلی 96-95 - جشن شکوفه ها

سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:49:51
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:44:29
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:41:26
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:38:37
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:35:36
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:23:37
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:17:16
سال تحصیلی 1400-99
1399/08/10 12:14:40
ماه مبارک رمضان
1395/03/24 14:59:42
سال نو مبارک
1395/01/15 10:21:51
پیام دبستان
1394/11/29 10:37:33
بازگشت به صفحه قبل...

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس