پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

شیوه حل مساله

آموزش مساله ها برای اول و دوم ابتدایی

 چه کار کنیم که دانش اموزان در حل مساله ها دچار مشکل نگردند؟

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس