پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

سایت کامپیوتر

 

سایت کامپیوتر دبستان به منظور استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و اینترنت فراهم گردیده است. همچنین در کلاس کامپیوتر دانش آموزان از این سایت استفاده نموده و آموزش را بصورت عملی یاد می گیرند.

 

توجه:   دانش آموزان کلاس های پنجم و ششم می تواند در زنگ های تفریح با هماهنگی مسئول فناوری دبستان به منظور استفاده علمی - آموزشی از سایت رایانه استفاده نمایند.


 

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس