پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

نمونه سوال آزمون ورودی استعداد های درخشان

برای دریافت فایل نمونه سوال تیز هوشان و پاسخنامه بر روی فایل ضمیمه این مطلب کلیک نمایید.

لازم به ذکر است که فرمت این فایل از نوع PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به PDF Reader دارید که می توانید از اینجا آن را دریافت کنید.

 

نمونه سوال - فصل تناسب

برای دریافت فایل نمونه سوال (فصل تناسب) بر روی فایل ضمیمه این مطلب کلیک نمایید.

لازم به ذکر است که فرمت این فایل از نوع PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به PDF Reader دارید که می توانید از اینجا آن را دریافت کنید.

 

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس