پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

 

پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن در سال 1379 به منظور گسترش آموزش دانش آموزان ابتدایی و استفاده از تجارب آموزشی تاسیس گردید. ایده اولیه تاسیس مدرسه، ارائه روشی نوین آموزشی با رویکرد جدید جهت ایجاد تفکر و همچنین  آموزش مهارت زندگی است.

سال تحصیلی 1400-99

سال تحصیلی 1400-99

سال تحصیلی 1400-99

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس