پیش دبستان و دبستان پسرانه فروغ بهمن Forough Bahman Primary School

 

پیش دبستان و دبستان غیردولتی فروغ بهمن در سال 1379 به منظور گسترش آموزش دانش آموزان ابتدایی و استفاده از تجارب آموزشی تاسیس گردید. ایده اولیه تاسیس مدرسه، ارائه روشی نوین آموزشی با رویکرد جدید جهت ایجاد تفکر و همچنین  آموزش مهارت زندگی است.

جشن پایان سال تحصیلی 98-97

فعالیت های کلاس سوم سال 98-97

فعالیت های کلاس پنجم و ششم سال98-97

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس